KATONAH MUSEUM, 2017. NY.
JERUSALEM POST, 1974. Renee Darom Gallery, Tel Aviv.
THE UNITED NATIONS, 1979, International Exhibition, NYC.
THE NEW YORK TIMES, 1976, Hilton Kramer. Kornblee Gallery NYC.
THE NEW YORK MAGAZINE, 1976, [MONSARD, Wall Tapestry].
LE JOURNAL. 1974. TEL-AVIV, ISRAEL.
[SITUATION 1,2,3. 1967]
1965 Stuttgart
Kultursveirenigung, Stuttgart and Tübingen, 1965.
Zimmertheater Tubingen, Germany, 1965.
HAARETZ 1962/64, CHERUT, 1961.
Kultursveirenigung, Stuttgart 1965
DIE WELTWOCHE. Staffelei Gallery, Zurich, 1966.
Kultursveirenigung, Stuttgart, 1965
Kultursveirenigung, Stuttgart, 1965
Staffelei Gallery, Zurich 1966
Zimmerteatre Gallery, Tübingen, 1965
Stafflelei Gallery, Zurich 1966.
Marat Gallery, Tel Aviv, 1971 Lithographs And Etchings
Mabat Gallery Tel Aviv, Etchings And Lithographs, 1971.
Elharizi - Barel Critic, 1962
1970
Elharizi, Tel Aviv, 1962
Angel Gallery, Jerusalem, 1969
Elharizi, Tel Aviv, 1962
Cassos - Hadany, Betzalel, Jerusalem,1972.
Betzalel. Jerusalem, 1972
Betzalel, Jerusalem, 1972, (Hadany-Cassos)
Angel Gallery, Tel Aviv, 1969
Elharizi. Tel Aviv, Israel, 1962
Renee Darom Gallery, 1974, Tel Aviv .
Betzalel Jerusaleem (Cassos-Hadany) 1972
Judith Gallery, Tel Aviv 1961
Betzalel, Jerusalem 1972
Elharizi - Tel Aviv, 1962
Katz Gallery, Tel Aviv, 1963
Show More